aanbod

Lieve Hiel

 

Molenstraat 178

9900 Eeklo

 

Tel: 00(32)472/33.45.14

Mail: info@bodyspeech.be

Outplacement

 

het begeleiden van ontslagen personen naar een nieuwe job of een zelfstandigenstatuut.

 

Er zijn 4 mogelijkheden :

 

Outplacement op basis van de “algemene regeling” ten gevolge van de nieuwe wetgeving rond het eenheidsstatuut, van kracht sinds 1 januari 2014, met een verplichting van de regelgeving vanaf 1 januari 2016.

 

Dankzij het eenheidsstatuut werd het recht op outplacement veralgemeend naar alle ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn van minimum 30 weken of een opzeggingsvergoeding die minstens deze periode dekt.

Bovendien beperkt het recht op outplacement zich niet alleen meer tot de privésector: ook de werkgevers uit de publieke sector worden geviseerd.

 

Binnen deze nieuwe reglementering moet er wel een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarbij een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken, en de situatie waarbij een werknemer opgezegd wordt met een opzeggingstermijn van minstens

30 weken.

 

Opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken : Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding die een periode van minstens 30 weken of het resterende gedeelte van die termijn dekt, heeft de werknemer recht op een ontslagpakket datbestaat uit:

 

  • Een outplacementbegeleiding van 60 uren, ter waarde van 1/12e van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro). Als de werknemer halftijds werkt, worden deze bedragen herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk.
  • Een opzeggingsvergoeding die met vier weken loon wordt ingekort.

 

 

Outplacement op basis van de “bijzondere regeling”, namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst 82 bis :

 

De werknemer is op het moment van zijn ontslag minimum 45 jaar oud, werd niet ontslagen wegens dringende redenen en heeft minstens één jaar dienstanciënniteit bij een werkgever in de privé sector.

De ontslagen werknemer heeft recht op 60 uren begeleiding gedurende één jaar, op te nemen als volgt :

  • 20 uren gedurende de eerste 2 maanden
  • 20 uren gedurende de volgende 4 maanden
  • 20 uren gedurende de laatste 6 maanden

 

 

Outplacement als vrijwillig aanbod volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 51 :

 

outplacement begeleiding met een maximum duur van 2 jaar (eventueel verlengbaar in overleg met de ex-werkgever) en op maat van de ontslagen werknemer.  Dit is een gunst van de werkgever.

 

 

Outplacement buiten het wettelijke kader : outplacement aanbod voor ontslagen werknemers die geen enkel recht hebben op outplacement volgens de wetgeving.  Een aanbod door de werkgever op maat van de ontslagen werknemer.

 

 

 

wie is Bodyspeech

agenda

getuigenissen

media

nieuws

contact